Home

KornoCup bude! Po čtyřleté odmlce se vrací oblíbená dvouapůldenní letní akce. Fotbal, karty, pivo a spousta zábavy. Od 21. 22.  do 23. července. Korno u Berouna. Veškeré podrobnosti v sekci KornoCup.